เข้าสู่ระบบ
 
 

หากใช้งานครั้งแรกชื่อผู้ใช้คือเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด
โดยรหัสผ่านอาจอยู่ในรูปแบบ dd/mm/yyyy หรือ mm/dd/yyyy
เช่น เกิดวันที่ 12 มกราคม 2560 รหัสผ่านจะเป็น 12/01/2560 หรือ 01/12/2560
หลังจากเข้าใช้ระบบครั้งแรกแล้ว กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านที่เมนู -->> จัดการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน


หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
คุณกนกพร นรินทร์ เบอร์โทรภายใน 1700
หรือ คุณมลฤดี เศษณะเวช เบอร์โทรภายใน 1745